Όροι χρήσης

Το Yannipolycenter.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κτάστημα πώλησης προιόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Αθηνών 429, ΤΚ 12243 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Οι κάτωθι όροι και προυποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού, το οποίο βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμιά εξαίρεση.
Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τος όρους, τότε οφείλει να απέχει απο τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και απο κάθε συναλλαγή με αυτό.

1. Προυποθέσεις χρήσης-μεταβολές
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προυποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα απο τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστηματος.

2. Πνευματική ιδιοκτησία
Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιοχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) είτε ανήκουν στην εταιρεία, είτε η εταιρεία έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τροπο ή μέσου για εμπορικούς ή άλλος σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας απαγορεύται.

3. Περιεχόμενο
Η ιστοσελίδα της εταιρείας περιέχει πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα προιόντα και στις υπηρεσίας της καθώς και στα προγράμματα προώθησης τους.
Η εταρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα της εταιρείας όσο και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

4. Περιορισμός ευθύνης
Η εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα της δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή απο την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προιόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προιόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα, η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των σχετικών μέσω αυτού προιόντων, πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών.

5. Προσωπικά δεδομένα χρηστών
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών με την εταιρεία συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτήν, καθώς επίσης και της διαβίβασης για το σκοπό αυτό των στοιχείων τούτων σε υπαλλήλους η εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται απο δικαστική απόφαση η απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ων προιανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρεία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

6. Ευθύνη Χρήστη
Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτήν ή οποιοδήποτε στοιχείο η οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία εμπεριέχεται σε αυτήν με κανένα τρόπο. Ενδεικτικά, με δημοσίευση, επέμβαση, μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορα δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κλπ. για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν την προσβολή, ζημιά, βλάβη ή διακινδύνευση περιουσιακών αγαθών ή προσωπικών δικαιωμάτων της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου ή την με οποιοδήποτε τρόπο παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Υπαναχώρηση – Επιστροφές προιόντων – Ακύρωση παραγγελίας

Αν το προϊόν που έχετε παραγγείλει είναι άμεσα διαθέσιμο έχετε το δικαίωμα να το επιστρέψετε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 (δεκατεσσάρων) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με το κόστος των εξόδων αποστολής καθώς και με το κόστος επιστροφής. Τα προϊόντα που είναι ειδικές κατασκευές κατόπιν παραγγελίας του πελάτη καθώς και τα προϊόντα τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, γίνεται προεξόφληση της αξίας τους και δεν επιστρέφονται.

Σε οποιοδήποτε προϊόν παραγγείλει ο πελάτης και έχει γίνει λάθος από μέρος του η εταιρεία δεν δέχεται επιστροφή.

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει όταν η παραγγελία δεν έχει τιμολογηθεί και σταλεί και εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών (εξαιρούνται οι ειδικές παραγγελίες και τα μη διαθέσιμα προϊόντα-κατόπιν παραγγελίας).

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Για την αποφυγή δική σας ταλαιπωρίας, καλό είναι ελέγχετε προσεκτικά κατά την στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου νε διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ).

Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα.

8. Αποστολή προιόντων
Τα προιόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του.
Με ιδιόκτητα μεταφορικά μας μέσα εντός τομεα Αθηνών (13 ευρώ έξοδα αποστολής) και υπόλοιπο Αττικής (33 ευρώ έξοδα αποστολής).
Η παράδοση μέχρι το πρακτορείο της επιλογής σας εντός Αθηνών είναι δωρεάν και επιβαρύνεσθε με τα έξοδα απο το πρακτορείο στο σημέιο προορισμού σας.
Οι παραδόσεις γίνονται εντός 3 (τριων) ημερών εφόσον τα προιόντα ειναι ετοιμοπαράδοτα.
Με παραλαβή απο το φυσικο μας κατάστημα με έδρα το Αιγάλω Αττικής στην λεωφόρο Αθηνών 429 δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής-μεταφοράς.
Η εταιρία συνεργάζεται με υπηρεσία μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προιόντων.Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της εταιρείας , οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας.Η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προιόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.
Τα προιόντα μεταφέρονται με ευθύνη του αγοραστού και μονο.Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη και δεν αναγνωρίζει τυχόν ζημίες που μπορεί να γίνουν απο την εκάστοτε μεταφορική εταιρεία.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προιόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Σε περίπτωση που παραγγείλετε ένα προιόν και δεν γίνει παραλαβή της παραγγελίας λόγω απουσίας του παραλήπτη τότε χρεώνεστε τα έξοδα αποστολής της παραγγέλιας (για την επαρχία χρεώνεται ο αγοραστής και με έξοδα επιστροφης του προιόντος εφόσον το εχει παραλάβει) και θα πρέπει να καταχωρήσετε νέα παραγγελία για να παραλάβετε τα προιόντα σας.
Όλες οι παραγγελίες εκτελούνται αποκλειστικά για αποστολή και παράδοση στον χώρο του πελάτη απο Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός από αργίες) 09:00 πμ-20:00 μμ.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της εταιρείας και των χρηστών ή / και των πελατών της ιστοσελίδας, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή, την ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Yannipolycenter.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαικό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

10. Ασφάλεια
Η εταιρεία μας προωθεί όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας στο σύστημα της Eurobank.
Χρισιμοποιεί στις σελίδες συναλλαγών και καταχώρησης προσωπικών δεδομένων πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.
Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μήν μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.
Σε περίπτωση που γίνει αγορά προιόντων με πιστωτική κάρτα που ανήκει στον πελάτη αλλά έχει κλαπεί, η εταιρειά μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

11. Τρόποι πληρωμής
Α) Αντικαταβολή
Ο πελάτης πληρώνει το αντίτιμο της παραγγελίας στον οδηγό της εταιρείας μας είτε μετρητοίς είτε με POS.

Η αντικαταβολή ισχύει για εντός τομέα Αθηνών.
Η καταβολή των χρημάτων στο πρακτορείο θα γίνεται με την παράδοση των προιόντων.

Β) Πιστωτική κάρτα

Visa, Mastercard.

Γ) Χρεωστική κάρτα

Δ) Προεξόφληση σε καταθετικό λογαριασμό της εταιρείας :

Eurobank: 00260294880200076719
IBAN : GR 4802602940000880200076719

Τραπεζα Πειραιως: 5148086319646
ΙΒΑΝ : GR 4301721480005148086319646

Alpha Bank: 288002002004630
IBAN: GR 0201402880288002002004630

Εθνικη Τράπεζα: 53820501707
IBAN: GR 8201105380000053820501707

Attica Bank: 85051768
IBAN: GR6701606690000000085051768

Παγκρήτια Τράπεζα: 30000326710-9
IBAN: GR0608700550000300003267109

Optima Bank: 16014341027197
IBAN: GR4403400160016014341027197

Η επωνυμία της εταιρείας που εμφανίζεται στούς λογαριασμούς είναι ΠΟΛΥΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ.

12. Τιμές των πωλούμενων προιόντων

  • Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
  • Τα προιόντα που είναι σε ειδική κατασκευή και μη άμεσα διαθέσιμα απαιτείται το 50% προκαταβολή
  • Για τα νησιά όπου ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, οι πελάτες χονδρικής χρειάζεται να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας για την έκδοση τιμολογίου. Η μεταφορά γίνεται με συνεργαζόμενο με εμάς courier ή μεταφορική.
  • Για πελάτες λιανικής ισχύει  ΦΠΑ 24% ανεξαρτήτως τόπου διαμονής.
  • Τα έξοδα μεταφοράς-αποστολής χρεώνονται πάντα με ΦΠΑ 24% ανεξαρτήτως προορισμού.

ΝΟΜΟΣ 2859
Αρθρο 21
Συντελεστές Υπολογισμός του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α)
Για τα νησιά όπου οι συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας μειώνονται κατά (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στανησιά αυτάκαι παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είαι εγκατεστημένος στα ησιά αυτά.
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή πρός μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά.
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή πρός μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών.
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προιόντα και τα μεταφορικά μέσα.
Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο όλα τα είδη που αποστέλονται στα παραπάνω νησιά χρεώνονται με ΦΠΑ 17% αντί για 24% όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Φυσικά πρόσωπα (πελάτες λιανικής) πληρώνουν πάντα 24% ΦΠΑ ανεξαρτήτως περιοχής. Όταν εκδίδεται τιμολόγιο για αύτα τα νησιά ισχύει ο μειωμένος συντελεστής 17%.
Επίσης τα μεταφορικά (έξοδα αποστολής) χρεώνονται πάντα με 24% ΦΠΑ ανεξαρτήτως περιοχής προορισμού των προιόντων για τα οπία γίνεται η χρέωση των μεταφορικών, τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα.

13. Εγγύηση
Η εγγύηση των προιόντων είναι αυτή που προβλέπει η επίσημη νομοθεσία της Ευρωπαικής ένωσης η οποία είναι τα δύο έτη.
Η εγγύηση δεν θα καλύπτεται σε περιπτώσεις μη ορθής χρήσης ή και κακού χειρισμού του προιόντος.

Διεύθυνση καταστήματος:
Λεωφόρος Αθηνών 429, 12243, Αιγάλεω Αττικής

Τηλέφωνο: 210-5319450-1
Φαξ: 210-5902107

Ώρες και ημέρες λειτουργίας:

  • Δευτέρα: 09:00πμ – 17:00μμ
  • Τρίτη – Παρασκευή: 9:00πμ – 21:00μμ
  • Σάββατο: 09:00πμ – 15:00μμ

ΓΕΜΗ: 0003636701000

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας μπορείτε να βρείτε επώνυμα έπιπλα , έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές για κουζίνες, πόρτες , ντουλάπες και πολλά ακόμα προιόντα κορυφαίας ποιότητας και υψηλής αισθητικής στις καλύτερες τιμές.

ΚΑΛΑΘΙ 0